1 € Talletus

Monet työnantajat suosivat yhtä työntekijää tai osittaista talletusta uusille työntekijöille. Tämän järjestelmän avulla työntekijä valitsee ennalta määrätyn määrän ja tallettaa kyseisen määrän tililleen. Ajan myötä kuukausitalletussumma nostetaan tililtä ja annetaan työntekijälle. Työnantaja tekee monta kertaa ehdotetun koron rahalle, ja kuukausitalletuksen määrää sovelletaan korkoon.

Seuraava on kuvaus joistakin muusta sähköisestä varojen siirrosta, jota voidaan käyttää yhdessä yllä kuvatun säännön edellyttämien talletusten kanssa. Sähköiset tilisiirrot tilien välillä voivat vaatia työntekijää toimittamaan vahvistetun henkilöllisyyden lähteen. Tässä tapauksessa henkilöllisyyden lähde olisi työntekijän sosiaaliturvatunnus. On myös mahdollista lähettää sähköisiä varojen siirtopyyntöjä postitse useille edunsaajille. Tässä tapauksessa jokaisella edunsaajalla olisi oltava vahvistettu tilin osoite.

Talletus on kuvattu työntekijän lopullisen palkkatiedostolomakkeen sähköisiä varojen siirtoja koskevissa säännöksissä 9 44. Tämä asiakirja voidaan jättää työnantajalle tai Yhdysvaltain työministeriölle. Tämän asiakirjan sisältämien tietojen on oltava tarkkoja, täydellisesti täytettyjä ja säilytettyjä liittovaltion asetusten edellyttämällä tavalla. Tarkan lopullisen sähköisen talletuslomakkeen saamiseksi työntekijän on allekirjoitettava ja päivättävä lomake, mukaan lukien vaaditut osat seuraavien ohjeiden mukaisesti: (a) sekin numero (t), (b) päivämäärä, (c) ) lomakkeen allekirjoittaneen henkilön allekirjoitettu allekirjoitus ja (d) päivämäärä, joka osoittaa, että edellä mainitut tiedot on (olemassa tai jo aiemmin toimitettu). Jos sähköinen varainsiirtopyyntö edellyttää painetun asiakirjan toimittamista,

Jotkut yritykset tarjoavat työntekijälle mahdollisuuden valita haluamansa maksutapa, mutta useimmat pankit vaativat työntekijää tekemään nämä talletukset. Yleensä pankit vaativat työntekijöitä tallettamaan sekkinsä suoralla talletuksella tai ennalta valtuutetuilla luottokorteilla. Suora talletus edellyttää, että työntekijä antaa päivämäärän sekin myöntämiselle. Ennakkovahvistetut luottokortit vaativat työntekijän allekirjoittamaan maksukorttitodistuksen, jossa ilmoitetaan, että varat odotetaan talletettavan automaattisesti, kun veloituksen määrä saavuttaa tietyn saldon. Normaalisti erääntyvä saldo veloitetaan säästö- tai sekkitililtä eikä palkkatasolta.

Toinen tapa, jolla työntekijä saa sähköisen varojen siirron, on osamaksusopimus. Näiden sopimusten avulla työnantaja voi valita talletustavan ja määrittää sovellettavat palkkiot. Työntekijät, jotka haluavat saada sekkinsä sähköisesti, työnantaja voi määrätä, että sekit on päivättävä. IRS sallii yhden sähköisen varojen siirron kalenteripäivää kohden ja vaatii työnantajia ilmoittamaan asiasta ennen tällaisten siirtojen tekemistä.

Työnantajat voivat myös vähentää sallitut vähennykset palkkajaksoa kohti talletusten pidättämisen kokonaismäärästä. Lisäksi, jos palkanlaskennasta on määrätty sakko, työnantaja pidättää kohtuullisen prosenttiosuuden pidätyksestä ja hänen on laskettava vero tällä perusteella. Maksettavan veron laskennassa käytetään työntekijän palkkakauden bruttotuloja ja nettotuloja. On myös säännöksiä, joiden avulla työnantaja voi vähentää kulut, jotka maksetaan koulutusmenoista, vapaaehtoistoiminnasta, sairauskulut, asumiskulut, kuljetuskustannukset jne. Kun työntekijä tekee talletuksen osamaksusopimuksen mukaisesti, vain verovapaat varat peruutetaan; korottomien varojen loppusumman katsotaan olevan nostettavissa milloin tahansa.